Polskie firmy farmaceutyczne zdecydowały się na ujawnienie danych osobowych osób, z którymi współpracowały. Przypadek dotyczy głównie lekarzy, którzy uczestniczyli w wykładach, szkolenia i wyjazdach sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne. W raporcie przedstawionym do wiadomości publicznej znalazły się informacje o lekarzach, placówkach medycznych, szpitalach i gabinetach lekarskich, które korzystały ze wsparcia finansowego firm farmaceutycznych.

Co to jest Kodeks Przejrzystości?

Kodeks Przejrzystości ma za zadanie wprowadzić zasady dobrych praktyk stosowanych przez firmy farmaceutyczne w Europie. W Polsce również wiele firm zaczęło wdrążać nowe zasady. Postępowanie zgodne z zasadami Kodeksu Przejrzystości stanowi, ze za nim wyślemy współpracownika (w tym wypadku lekarza) na szkolenie zobowiązani jesteśmy poprosić go o podpisanie zgody na późniejsze wykorzystanie jego danych.

Firmy farmaceutyczne za pośrednictwem własnych portali internetowych publikują dane osób, które korzystają z ich finansowania. W raportach znajdziemy imiona i nazwiska osób korzystających z usług firm farmaceutycznych, a także miejsce pracy oraz dokładne kwoty przekazane lekarzom czy placówkom medycznym.

Osoby, które w ramach wsparcia firm farmaceutycznych dawały wykłady na rożnego rodzaju szkoleniach przy ich nazwiskach istnieje kwota honorarium jakiego otrzymali za wygłoszenie wykładu naukowego.

Jakie kontrowersje budzi Kodeks przejrzystości?

Kontrowersji jest wiele, jednak wyjazdy sponsorowane przez firmy farmaceutyczne budziły znacznie więcej kontrowersji. Odkąd większość firm zaczęła wdrążać politykę Kodeksu Przejrzystości każdy pacjent ma możliwość sprawdzenia czy jego lekarz korzystał z tego typu finansowania oraz w jaki sposób nabył środki finansowe.

Udzielanie wykładów i pobieranie honorarium nie powinno wzbudzać tylu kontrowersji. Ponadto sam udział w szkoleniach prowadzonych przez innych specjalistów jedynie poszerza wiedzę lekarzy, dzięki której rozwija się dzisiejsza medycyna.

Niestety większość raportów podawanych przez firmy farmaceutyczne jest niepełna, ponieważ wielu lekarzy nie zgadzało się na upublicznianie ich danych osobowych. W zeszłym roku zaledwie 22 proc. lekarzy korzystających z ofert firm farmaceutycznych wyraziło zgodę na publikację ich danych osobowych.

Czy polityka Kodeksu Przejrzystości wpłynie na wizerunek lekarzy?

Niewyrażanie zgody na upublicznianie danych osobowych przez osoby korzystające ze wsparcia firm farmakologicznych z reguły kierują się strachem przed utrata dobrego wizerunku. Niewątpliwie w naszym społeczeństwie osoby korzystające z płatnych szkoleń czy wyjazdów nie są postrzegane pozytywnie.

Niestety Kodeks Przejrzystości nie został odpowiednio skonstruowany i część jawności dotyczy głównie lekarzy i instytucji medycznych. Natomiast dane dotyczące przedsiębiorstw handlowych czy innych pracowników medycznych nie wymagają ujawnienia danych osobowych, ani podpisywania zgody na ich ujawnienie.

Pojawia się wiele krytycznych głosów w branży medycznej, które wskazują, że upublicznienie danych lekarzy korzystających z ofert firm farmakologicznych może wpłynąć negatywnie na postrzeganie wizerunku lekarzy. Wiele osób podkreśla, że dochody z tytułu uczestniczenia przez branżę medyczna w eventach farmaceutycznych są niewielkie w stosunku do skali przychodów wszystkich firm farmaceutycznych.

Czy Europa stosuje Kodeks Przejrzystości?

Kodeks Przejrzystości w firmach farmaceutycznych został wprowadzony już przez 33 kraje Europejskie. We wszystkich z nich doszło już do publikacji takich raportów lub są one w przygotowaniu.

Najbardziej restrykcyjne przepisy ujawniania swoich dodatkowych dochodów wprowadziły Stany Zjednoczone, gdzie lekarz korzystający ze wsparcia firmy farmaceutycznej zobowiązany jest do ujawnienia szczegółowego raportu, na co przeznaczył udzielone środki, jak np. na obiad czy na napiwek dla portiera hotelowego.

Najczęściej z firmami farmaceutycznymi współpracują prywatne praktyki lekarskie oraz prywatne kliniki medyczne. Nieliczne praktyki publiczne korzystają ze wsparcia farmaceutycznego, ale jeśli korzystają to otrzymują znacznie wyższe kwoty niż mniejsze praktyki lekarskie.