Profilaktyka zdrowotna jest najlepszą metodą leczenia, gdyż całkowicie mu zapobiega. Wycofanie opieki dentystycznej ze szkół było błędem, jednakże Ministerstwo Zdrowia chce go naprawić. Na ostatnim spotkaniu zorganizowanym przez ministerstwo zaczęto planować przywrócenie opieki dentystycznej w szkołach dla dzieci i młodzieży.

W spotkaniu wzięli udział wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia Zbigniew Król, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Ustawa przywracająca opiekę dentystyczną w szkołach jest obecnie współtworzona ze specjalistami

Wspólnie debatowano nad projektem i założeniami, jakie powinna uwzględniać nowa ustawa przywracająca opiekę stomatologiczną dla dzieci. W tym momencie projekt znajduje się w początkowy stadium. Wpierw muszą zostać zebrane i przeanalizowane odpowiednie dane, dzięki którym zostanie utworzony finalny projekt ustawy. Jednakże wprowadzenie ustawy w życie jest planowane już na pograniczu roku 2018 i 2019. Spotkanie zorganizowane przez ministerstwo rozpoczęło konsultacje ze specjalistami przeprowadzane w celu ustalenia szczegółowych założeń programu.

85% dzieci w wieku przedszkolnym ma próchnicę

W trakcie debaty ustalono, iż niezbędne jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w zakresie higieny jamy ustnej oraz wprowadzenie profilaktyki próchnicy jeszcze przed trafieniem dzieci do szkół. Ponadto dzieci powinny mieć szerszy dostęp do bezpłatnej opieki dentystycznej, gdyż obecna dostępność świadczeń jest niewystarczająca. Na spotkaniu została poruszona również kwestia leczenia dzieci i młodzieży posiadających niepełnosprawności. Kolejne zebranie ma odbyć się 6 czerwca bieżącego roku. Wprowadzenie ustawy jest niezwykle ważne, gdyż w Polsce wciąż wiele dzieci ma problemy z próchnicą – w naszym kraju 85% dzieci w wieku 6-ciu lat choruje na próchnicę.